Profil MDT Fathul Hidayah

Madrasah Diniyah Takmiliyah Fathul Hidayah merupakan lembaga non-formal dibawa naungan Yayasan Pondok Pesantren Fatul Hidayah, beralamat di desa Pangean kecamatan Maduran kabupaten Lamongan. Madrasah tersebut memfokuskan pada kajian-kajian agama meliputi : ilmu fiqih, tauhid, ilmu alat dan lain-lain. Madrasah Diniyah Takmiliyah Fathul Hidayah mulai mengikuti Kemenag Kabupaten Lamongan pada tahun 2013, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan Madrasah Diniyah Takmiliyah Fathul Hidayah ikut andil dalam mencerdaskan anak bangsa.

Madrasah Diniyah Takmiliyah Fathul Hidayah meliputi : (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho Fathul Hidayah atau setara dengan SMP/MTs, (2) Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya Fathul Hidayah atau setara dengan SMA/MA/SMK. Secara struktur dan kurikulum pendidikan dari Madrasah Diniyah Takmiliyah Fathul Hidayah tidak bisa lepas dari Kemenag kabupaten Lamongan, akan tetapi Madrasah Diniyah Takmiliyah Fathul Hidayah mampu membuat kurikulum secara mandiri berdasarkan kemampuan anak didiknya. Dengan backgroung pesantren, para peserta didik di Madrasah Diniyah Takmiliyah Fathul Hidayah bisa dibilang lebih menonjol daripada Madrasah Diniyah yang lain di sekitar Kabupaten Lamongan. Inilah yang menjadikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Fathul Hidayah merupakan Madrasah Diniyah dengan akomodasi terbesar di kecamatan Maduran kabupaten Lamongan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *